بودجه شهرداری خاکعلی با افزایش 220 درصدی تصویب شد

شهردار خاکعلی از تصویب بودجه سال 1402 شهرداری با افزایش 220 درصدی نسبت به امسال خبر داد و گفت: بودجه تصویب شده 17 میلیارد تومان است که 47 درصد بودجه،...