بهسازی پل عابر پیاده خیابان طالقانی آبیک

آبیک – آبیک شهر من – دکتر دادخواه، شهردار آبیک در بازدید از مناطق شهر آبیک بر بهینه سازی پل عابر پیاده آبیک تاکید نمود. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری “آبیک...