درباره شهر

موقعیت جغرافیایی شهر آبیک

شهرستان آبیک یکی از شهرستانهای استان قزوین می‌باشد که با مساحتی بالغ بر ۱۴۱۸ کیلومتر مربع در شرق استان واقع شده است و در حدود ۹/۸ درصد از مساحت سطح...

جمعیت شهرستان آبیک

رشد جمعیت شهر آبیک از دهه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ برابر ۶۶۰٪ و از سال ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ برابر ۱۹۰٪ اعلام شده‌است. جمعیت و خانوار شهرستان آبیک به تفکیک بخش براساس نتایج سرشماری...

پیشینه تاریخی شهر آبیک

موقعیت شهرستان آبیک شهرستان آبیک در حوزه مرکزی ایران بین ۳۶ درجه و ۱۸ درجه عرض شمالی ، ۵۰ درجه و ۴۱ درجه طول شرقی خط استوا قرار دارد.این شهرستان...