آب و هوا در خاکشان’ استپی محلی است. در خاکشان میزان بارش در طی سال بسیار اندک است. آب و هوا در اینجا به وسیله سیستم کوپن به عنوان BSk طبقه بندی می شود. در خاکشان میانگین سالانه دما 14.7 سانتی گراد است. میزان بارش سالانه در حدود 313 میلی متر است.

جهت اصلاح، بروزرسانی و بهبود مطالب سایت “آبیک شهر من” لطفا مطالب خود را از طریق تلگرام به آیدی ab1shahreman@ ارسال کنید.