اجرای گشت نظارتی مشترک دامپزشکی آبیک با سایر ادارات

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک از اجرای طرح گشت مشترک دامپزشکی با همکاری اداره  صمت ، فرمانداری و تعزیرات برای بازدید از مراکز عرضه و توزیع  فرآورده های خام دامی...